Thủ đầu quyền

Thủ đầu quyền là bài quyền cơ bản nhất của các hệ phái Vĩnh xuân, đây là bài là quyền  giúp các môn sinh thành thạo những thủ pháp đặc trưng của Vịnh Xuân dựa trên việc thực hiện các động tác bảo vệ trung lộ, tấn kiềm dương. Dưới đây là bài Thủ đầu quyền được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Long hình

Long hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Rồng (long), một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Dưới đây là bài Long hình được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Hổ hình

Hổ hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Hổ, một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Sau đây là bài Hổ hình do cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý biểu diễn.

Hạc hình

Hạc hình là bài quyền mô phỏng các động tác của chim Hạc, một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Sau đây là bài Hạc hình được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Đối luyện 108

Bài 108 là bài quyền cơ bản của hệ thống Vĩnh Xuân, bao gồm các động tác mô phỏng 5 hình Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc, thường được sử dụng trong tập luyện giữa hai người với nhau hoặc với tập luyện giữa người và mộc nhân. Bài 108 bao gồm nhiều cấp độ, có tính chiến đấu cao và có nhiều sự cải tiến giữa các dòng, phái Vĩnh Xuân. Dưới đây là bài 108 được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý khi đang tập luyện cùng học trò.

Khí công quyền

Khí công quyền là bài tập dưỡng sinh căn bản của Hệ phái Vĩnh xuân, sử dụng các nguyên lý và chiêu thức để luyện khí và lực, rất thích hợp cho dưỡng sinh. Thủ pháp của bài được luyện trên bộ pháp kiềm dương tấn. Bài phân chia rõ rệt thành nhiều phần bằng việc chuyển vị từ chính thân kiềm dương sang trắc thân kiềm dương bên phải và bên trái. Dưới đây là bài Khí công quyền được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Xà hình

Xà hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Rắn (xà), một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Dưới đây là bài Xà hình được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Báo hình

Báo hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Báo, một trong 5 con linh thú được mô phỏng trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Sau đây là bài Báo hình được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Ngũ hình tổng hợp

Ngũ hình tổng hợp là bài quyền cao cấp của Vĩnh xuân, bài được chia thành 5 phần tách biệt ứng với năm con thú thiêng, bắt đầu từ các chiêu thức tay xà, tiến tới tay long, hổ, báo và kết thúc là tay hạc. Các thế tấn và bộ pháp trong bài hỗ trợ cho thủ pháp. Đây là bài quyền đặc biệt phong phú về chiêu thức, động tác. Phong thái kết hợp cả nhu nhuyễn, chậm rãi đến tốc lực, dương cương. Dưới đây là bài Ngũ hình tổng hợp được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Tay dính

Tay dính hay còn gọi là niêm thủ, là phương pháp tập luyện phát triển phản xạ đôi tay, môn sinh nhập nội vừa tiếp tay đối phương là tìm được sơ hở, tức thì tấn công. Chủ đích là đạt tới trình độ hai tay đánh đỡ không cần suy nghĩ (tâm ứng thủ). Niêm thủ bao gồm trong đó cả các động tác quay tay, các nguyên lý du đẩy và phá du đẩy cùng những thế đặc trưng của Vịnh Xuân như than thủ, bàng thủ… và thường được tập luyện cùng trong suốt tiến trình võ sinh theo học. Dưới đây là bài biểu diễn tay dính của cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý và học trò.