II. Ý nghĩa tên võ đường

Thạch môn (Cổng đá) lấy hình tượng là cánh cổng với những bậc thềm đá luôn vững vàng, chắc chắn, kiên định trước mọi biến động của cuộc đời, đồng thời bảo vệ, giữ gìn dòng chảy văn hóa sâu sắc, trường tồn trong lịch sử.

Trong tự nhiên, thạch (đá) được kết tinh từ thể lỏng chuyển thành thể rắn; từ nhu thành cương; như những dòng nham thạch hay thạch nhũ trải qua thời gian kết tinh trở thành các hóa thạch.

Trong võ thuật, Thạch môn thể hiện sự quyết tâm và ý chí rèn luyện, kiên trì chinh phục khó khăn thử thách, đạt đến nấc thang mới của võ đạo.

III. Mục tiêu

Võ đường Vĩnh Xuân Thạch Môn hướng đến trở thành không gian võ thuật – văn hóa dành cho những người yêu mến Vĩnh Xuân quyền. Võ đường Vĩnh Xuân Thạch Môn là nơi các thành viên rèn luyện, phát triển năng lực bản thân thông qua phương pháp tập luyện khoa học, cùng tìm hiểu tri thức võ học sâu sắc và nghệ thuật vận động phong phú.