Danh sách các phân đường

Địa chỉ và thời gian tập tương ứng

Đình Võng Thị

187 Trích Sài, Hà Nội

Thứ Tư: 18h30–21h30

Trần Nhân Tông

65 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Thứ Tư: 18h00-22h30

Chủ Nhật: 14h00-18h00

Lô-mô-nô-xốp 1

Trường Mầm non Lô-mô-nô-xốp, KĐT Mễ Trì Hạ, Hà Nội

Thứ Hai: 18h30-21h30

Lô-mô-nô-xốp 2

Trường Mầm non Lô-mô-nô-xốp, KĐT Mễ Trì Hạ, Hà Nội

Thứ Năm: 18h30–21h30

Đình Bắc Biên

Ngõ 293, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Thứ Hai: 19h00-21h30

Thứ Năm 19h00–21h30

Đăng kí tập

Liên hệ với trợ giáo để tìm lớp học phù hợp với bản thân