Thủ đầu quyền

Thủ đầu quyền là bài quyền cơ bản nhất của các hệ phái Vĩnh xuân, đây là bài là quyền  giúp các môn sinh thành thạo những thủ pháp đặc trưng của Vịnh Xuân dựa trên việc thực hiện các động tác bảo vệ trung lộ, tấn kiềm dương.

Long hình

Long hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Rồng (long), một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Võ đường Vĩnh Xuân Thạch Môn.

Tay dính

Tay dính hay còn gọi là niêm thủ, là phương pháp tập luyện phát triển phản xạ đôi tay, môn sinh nhập nội vừa tiếp tay đối phương là tìm được sơ hở, tức thì tấn công. Chủ đích là đạt tới trình độ hai tay đánh đỡ không cần suy nghĩ (tâm ứng thủ). Niêm thủ bao gồm trong đó cả các động tác quay tay, các nguyên lý du đẩy và phá du đẩy cùng những thế đặc trưng của Vịnh Xuân như than thủ, bàng thủ… và thường được tập luyện cùng trong suốt tiến trình võ sinh theo học.

Hổ hình

Hổ hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Hổ, một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Võ đường Vĩnh Xuân Thạch Môn.

Báo hình

Báo hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Báo, một trong 5 con linh thú được mô phỏng trong các bài quyền của Võ đường Vĩnh Xuân Thạch Môn.

Ngũ hình tổng hợp

Ngũ hình tổng hợp là bài quyền cao cấp của Vĩnh xuân, bài được chia thành 5 phần tách biệt ứng với năm con thú thiêng, bắt đầu từ các chiêu thức tay xà, tiến tới tay long, hổ, báo và kết thúc là tay hạc. Các thế tấn và bộ pháp trong bài hỗ trợ cho thủ pháp. Đây là bài quyền đặc biệt phong phú về chiêu thức, động tác. Phong thái kết hợp cả nhu nhuyễn, chậm rãi đến tốc lực, dương cương.