Võ đường Vĩnh Xuân Ngô gia Hoàng pháp – Tô Hoàng


Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – Tô Hoàng

Chúng tôi kết nối những người bạn có chung đam mê võ thuật. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn một không gian văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ, ở đó có một tập thể đoàn kết, chân thành, can trường, dũng cảm. CLB Vĩnh Xuân là nơi chia sẻ, tìm hiểu thông tin của cộng đồng những người yêu thích, đam mê Vĩnh Xuân nói riêng và võ thuật nói chung. Là kênh thông tin giao lưu của các môn sinh Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – Tô Hoàng.Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – Tô Hoàng

Chúng tôi kết nối những người bạn có chung đam mê võ thuật. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn một không gian văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ, ở đó có một tập thể đoàn kết, chân thành, can trường, dũng cảm. CLB Vĩnh Xuân là nơi chia sẻ, tìm hiểu thông tin của cộng đồng những người yêu thích, đam mê Vĩnh Xuân nói riêng và võ thuật nói chung. Là kênh thông tin giao lưu của các môn sinh Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – Tô Hoàng.